Windows Server 2012

👉 WINDOWS SERVER 2012 – dvoudenní oficiální kurz pro správce Windows 2012, kteří se chtějí začít věnovat správě web serveru a ASP.NET serveru IIS. Kurz probírá jak instalaci, správu tak i zabezpečení a řešení potíží této webové platformy. Primárním cílem kurzu je zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem.

#skoleni #windows #server #windowsserver2012 #geek