Anton Paar Connect (InfoTeam)

​Jako dodavatel našeho partnera infoteam Software AG pracuje náš tým .NET na vývoji laboratorního řešení pro rakouského výrobce měřicích přístrojů Anton Paar.

AP Connect je aplikace zaměřená na služby, která umožňuje správu a především integraci logicky kombinovaných laboratoří a měřících stanic.

Pomocí této aplikace mohou být definovány veškeré analýzy a měření vzorků. Software podporuje různé uživatelské role s jednotlivými uživatelskými účty a pracovními postupy a právy přizpůsobenými jejich roli (např. Measurement Taker, Lab Manager).

APC byla vyvinuta na základě rámce iLAB. Verze pro PC byla vytvořena pomocí C # / WPF.

C#
WPF