Aplikace pro správu upozornění

​Jednoduchá aplikace pro zadávání úkolů externím osobám. Aplikace generuje automatické pravidelné emaily, které zasílá osobám přiřazeným úkolům. Příjemce pak pomocí odkazů může zadat, zda již úkol vyřešil nebo ne.

Axon.Ivy
Java