easyRECRUIT

Aplikace společnosti UBK, který je v naší společnosti využíván a zároveň nabízen zákazníkům jako hotový produkt. UCV umožňuje zadat inzeráty pro nabízené pracovní pozice a integrovat je do webové prezentace. Uchazeči mají možnost vyplnit formulář a přihlásit se na pozici. Personální oddělení dostane emailem informaci o novém uchazeči. Nastaví se termín pohovoru, který se automaticky uloží do outlooku a systém pošle uchazeči pozvánku. Ke každému uchazeči je možné nastavovat stav (stavy jsou uživatelsky definovatelné). Veškerá komunikace je v systému archivována. 

Uživatelé mohou nadefinovat vlastní formuláře, texty automatických emailů včetně proměnných. K dispozici jsou grafy, které je možné rozšiřovat a seznamy úkolů pro každého uživatele.

PHP