Návrh organizační a marketingové optimalizace

UBK s.r.o. úspěšně realizovala podpůrný projekt u
zákazníka z farmaceutického průmyslu a pomohla mu optimovat jeho organizační a
marketingovou strukturu.