UPDATE PORTÁLU MANAGEMENTPORTAL.DE

Jedná se o portál k podnikoenomickým tématům a otázkám k vedení společnosti. Portál zaopatřuje čtenáře bezplatně aktuálními zprávami a zveřejňuje články od expertů ke všem aspektům managementu. Naše společnost provedla update systému Joomla a zapracování nových funkcionalit.

Joomla
PHP