Workflow – výzkum trhu – Innovation

Tato aplikace slouží k zpracovávání tržních průzkumů.
Workflow obsahuje plánování tržních anket, databáze s otázkami, vytvoření
dotazníků, pozorování zodpovězení a vyhodnocení tržních průzkumů. Firma má
celosvětově 17 poboček a používá aplikaci na tržní ankety ohledně produktů v
rámci produktového managementu. Frontend řešení je uživatelsky přístupný a
umožňuje pozvání dalších zaměstnanců k zodpovězení otázek. Uživatelé mohou
stávající tržní ankety opět použít nebo vytvořit nové s pomocí otázkové
databáze. Vznikají plány tržních anket, které jsou buď povoleny, nebo
odmítnuty. Všichni uživatelé Backend nebo Frontend jsou pravidelně přes email
informovány.

Axon.Ivy