Zavádění Axon.ivy u DHBW Ravensburg

Pro DHBW Ravensburg byl zaveden nástroj Axon.ivy. Náš
partner – firma Axon Ivy AG nás pověřila podpořit spolupracovníky DHBW při
Úvodu a při školeních. Později se pracovníci UBK zabývali i Supportem.

Axon.Ivy