GDPR poradenství

GDPR poradenství GDPR poradenství
Máte o tuto službu zájem? Poradíme vám, jsme tu pro vás. Zanechte nám kontakt a my se vám ozveme.

Pokud provádíte rozsáhlý sběr, ukládání či analýzu osobních údajů, neberte to na lehkou váhu – RÁDI VÁM PORADÍME.

GDPR neboli nařízení EU o ochraně osobních údajů míří na všechny subjekty, které zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, vešlo v platnost v květnu roku 2018. Nařízení zavádí princip tzv. odpovědnosti, který spočívá v povinnosti správců a zpracovatelů údajů, bez ohledu na jejich velikost nebo počet zaměstnanců, zavést technická, organizační a procesní opatření za účelem prokázání souladu s principy GDPR.

Uplatnění principu odpovědnosti se bude týkat zejména těchto oblastí:

  • Implementace záměrné a nezbytné ochrany dat
  • Vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, v angličtině DPIA neboli Data Protection Impact Assessment
  • Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (Data Protection Officer)
  • Zavedení tzv. pseudonymizace osobních údajů
  • Vedení záznamů o činnostech zpracování
  • Konzultace s dozorovým orgánem před samotným zpracováním osobních údajů
  • Významné změny ve firemních právních dokumentech
  • Dodržování zásad zpracování
  • Změna ve vyžadování souhlasů se zpracováním
  • Vyžadování ale i poskytnutí záruk se zpracováním OÚ

Srozumitelně vám představíme a vysvětlíme základní principy nového nařízení, upozorníme vás na povinnosti, nejasnosti a rizika s ním spojená a pomůžeme vám najít způsoby, jak je efektivně řešit. #skoleni

#jsmetuprovas #weloveit #UBK #GDPR #skoleni