🎅🎄 0️⃣6️⃣ / 1️⃣2️⃣ 🎄🎅

🎅🎄 Santa viděl tvůj Instagram. Na Vánoce dostaneš Bibli. 🎄🎅

xmas.ubk.cz
#christmas #santa #UBKgirls #weloveit #UBKstories #enjoy #christmastime