Reference

JAVA Axon.Ivy WordPress WooCommerce Symfony PHP HTML CSS Python SharePoint React JSF Vue.js JavaScript MySQL Linux Debian Oracle

Axon Ivy AG

Díky spolupráci s naším partnerem Axonem Ivy jsme před 12 lety vstoupili do světa automatizace procesů. Za těchto 12 let jsme společně realizovali mnoho zajímavých projektů. Dlouhodobě pracujeme na elektronickém systému informací a zpracování odpadu pro chemický podnik. Dále se zabýváme aplikací pro správu meetingů a personálního plánování. Jedna z dalších vyvíjených aplikací se stará například o správu infrastruktury a software. V nasazení je nástroj Axon.Ivy, který je založen na Workflow a automatizaci procesů. 

E.ON Česká republika

Vyvíjíme zajímavé workflow projekty pro našeho klienta, významného poskytovale energií, E.ON Česká republika. Jedná se o implementaci BPM nástroje Axon.Ivy. Náš tým realizuje digitalizaci procesů, například procesy týkající se fakturace. Během implementace realizujeme i rozhraní na ERP systém SAP a další webové služby.

targenio GmbH

Od roku 2011 spolupracujeme s firmou targenio GmbH na vývoji a implementaci produktu targenio. Firma targenio GmbH digitalizuje již více než 10 let komplexní podnikové procesy a maximalizuje automatizaci pro globální společnosti v automobilovém průmyslu, logistice, letectví, cestovním ruchu a finančních službách. Targenio se specializuje na digitalizaci, flexibilní spolupráci a komunikaci mezi výrobci, zákazníky, dodavateli a poskytovateli služeb v dodavatelském řetězci.

Recordbay GmbH

Spolupráce s firmou Recorday GmbH začala v roce 2019. Od té doby realizujeme pravidelně zajímavé projekty v oblasti vývoje webových aplikací, vývoje mobilních aplikací, WordPress projektů a také na projektech v oblasti 3D animace, ta přináší možnost ukázat produkt z jiného úhlu pohledu, v některých případech se můžete dostat doslova pod povrch.

Söllner Communications AG

S agenturou Söllner Communications AG pracujeme na zákaznických projektech v oblasti vývoje webových aplikací, především na WordPress projektech. Po několika úspěšných projektech jsme realizovali i velmi zajímavý společný projekt platformy pro prodej, easyShop, který je postavený na redakčním systému WordPress a Woocommerce. Platforma nabízí i rychlou tvorbu webových stránek a podporu na sociálních sítích.

AC Automatic Convenience GmbH

Pro AC Automatic Convenience GmbH programujeme v PHP, framework Symfony, portál, který slouží pro vzdálené ovládání a management automatů, nápojů a například oprávnění. Vedle toho vyvíjíme obslužnou Java aplikaci, která uživateli nabízí interaktivním způsobem výběr a kombinaci nápojů přímo v automatu pomocí dotykového displeje. Automaty jsou instalovány zejména na velkých zaoceánských lodích a v luxusních hotelech.

Nadace dřevo pro život

V roce 2019 jsme vyhráli výběrové řízení na dodávku programátorských služeb pro Nadaci dřevo pro život. Nadace dřevo pro život šíří celorepublikově osvětu o lese, dřevě a životním prostředí. Pro Nadaci spravujeme několik webových portálů ve WordPressu a Joomle. Nadace svým zastřešujícím projektem Dřevo je cesta přispívá k dlouhodobému a systematickému informování české veřejnosti o významu bohatství lesů pro společnost, způsobech péče o ně a možnostech rozvoje šetrného  a ohleduplného využívání dřeva.