Všeobecné obchodní podmínky

Oblast působnosti

Cenová nabídka / ceny

Nabídky, uzavření smlouvy

Spolupráce

Služby

Součinnost při poskytování služeb

Změny ve výkonu služby

Vydání, přijetí (převzetí)

Přístup k fondu elektronických projektů

Termíny

Práva

Doprava

Externí služby

Odměna

Platební podmínky, právo na zadržení, navýšení ceny

Záruční nároky

Ručení

Externí obsah

Vlastnická výhrada

Důvěrnost, reference

Ochrana údajů

Závěrečná ustanovení