GDPR – Zásady ochrany osobních údajů a Cookie Policy

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

Společností my společnost UBK s.r.o., IČ 26377993, se sídlem Klatovská třída 7, pasáž BOST, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 3, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16444, e-mail: marta.tomaskova@ubk.cz, telefon +420 739323959.

Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně informujeme formou aktualit na našich webových stránkách nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Kontaktní formulář

Prostřednictvím kontaktního formuláře nám předáváte vaše následující osobní údaje:

Zmíněné osobní údaje používáme výhradně pro vaše zpětné kontaktování. Takové zpracování lze podle Evropského nařízení (GDPR) považovat za náš oprávněný zájem. Osobní údaje nikomu nepředáváme ani je nevyužíváme k jinému účelu než k vašemu přímém kontaktování. Osobní údaje budeme mít uloženy maximálně 3 roky.

Pokud zaškrtnete tlačítko „Chci získávat firemní newsletter“, zařadíme vás do našeho seznamu odběratelů novinek. Z odběru se můžete kdykoli odebrat tlačítkem „unsubscribe“ v patičce e-mailu, nebo napsáním požadavku na e-mailovou adresu marta.tomaskova@ubk.cz.

Formulář žádosti o zaměstnání

Pokud se rozhodnete ucházet se o pracovní pozici v UBK s.r.o. a vyplníte formulář žádosti o zaměstnání, budeme o vás zpracovávat následující osobní údaje, ze kterých vytvoříme váš profil:

Osobní údaje využijeme výhradně pro výběrové řízení na danou pozici, neposkytnete-li nám souhlas s uložením vašeho profilu do databáze. Pokud nám souhlas poskytnete, pak si váš životopis uložíme po dobu maximálně 2 let, během kterých vás můžeme kontaktovat s nabídkou podobné pracovní pozice. Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním požadavku na emailovou adresu marta.tomaskova@ubk.cz, následně veškeré osobní údaje získané tímto formulářem odstraníme. Pokud nám souhlas neposkytnete, pak váš životopis odstraníme rovnou po ukončení výběrového řízení.

Další zpracování

Pokud s námi navážete spolupráci, pak dřív nebo později budeme zpracovávat další vaše osobní informace, a to i mimo webové stránky ubk.cz. Tyto informace budou sloužit k fakturaci, výrobě webových stránek nebo k jakékoli další obchodní spolupráci, na které se domluvíme. Tyto údaje nikdy nikomu nedáváme a ani je nepoužíváme k reklamním účelům. Data si uchováváme po dobu spolupráce a dále po dobu 4 let od zakončení spolupráce, po tuto dobu je máme k dispozici proto, abychom mohli v případné další spolupráce pokračovat tam, kde jsme skončili. Na vaše vyžádání je můžeme kdykoli smazat. Některé osobní údaje můžeme zpracovávat i delší dobu, nařídí-li nám to jiná povinnost nebo zákon.

Cookies

Zpracování cookies přispívá k lepšímu fungování webových stránek a pro sledování přístupů na webové stránky. Přečtěte si více o cookies v našich zásadách.

Zpracovatelé

Poskytovat všechny služby nemůžeme zvládnout sami, a proto využíváme služby dalších firem, které jsou v roli zpracovatelů vašich osobních údajů.

Při poskytování služeb nám pomáhají jen ti zpracovatelé, kteří nám poskytli dostatečné záruky, že zpracovávají osobní údaje podle stejných zásad, kterými se řídíme my v Evropské unii.  Na vyžádání (prostřednictvím kontaktního formuláře, případně na emailu marta.tomaskova@ubk.cz) vám detailní informace o zpracovatelích poskytneme. 

Pomoc při nakládání s osobními údaji a práva subjektu osobních údajů

Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

Během zpracování osobních údajů dbáme na zajištění důvěrnosti a integritu vašich osobních údajů. Naše systémy využívají nejmodernější bezpečnostní algoritmy a jsou pravidelně zálohovány, nicméně v případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme e-mailem.     

Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

Závěrečná ustanovení

Veškeré soukromě-právní vztahy, vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů, vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností, jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 23. 5. 2018.

Cookie policy

Co jsou to cookies

Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány na zařízení uživatelů a návštěvníků webu ubk.cz pomocí prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek.

Jaké se dělí cookies

Jaké cookies používáme

Pokud nám udělíte souhlas, můžeme do vašeho počítače ukládat dodatečné soubory cookies. Souhlas můžete udělit prostřednictvím cookie lištičky nebo pomocí následujícího odkazu, kde lze také souhlas kdykoli odebrat a kde se lze dočíst veškeré informace o námi používaných cookies.

Jak můžete zakázat či omezit užívání cookies

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.

Více informací o jednotlivých prohlížečích najdete zde:

Znění Cookie Policy k 01.06.2020.