🔊 CMT, hovoří CMT, CENTRÁLNÍ MOZEK TÁBORA

Digitalizace a indexace táborových kronik LDT Energetik v E.Onu je v plném proudu! #UBKman Pepa je nejen zapálený VÝVOJÁŘ, ale také zkušený táborový vedoucí, a protože má k LDT Energetik osobní dlouholetý vztah 👉 zasazuje se o vybudování DATABÁZE s co nejvíce informacemi o objektu a osobnostech tábora (dříve sloužil také jako ozdravovna aj) jako zdroje pro vznikající publikaci o něm.

💻🔜 webová aplikace #soon #centralni #mozek #pepa #DIGITALIZACE #weloveit #software #jiznicechy #deti #tabor