Další noví #UBKgeeks 👉 Eliška & Tomáš

Vítáme mezi sebou další dva nové kolegy – WordPress vývojářku Elišku a IoT vývojáře Tomáše. Právě procházejí úvodním školením od našich zkušených kolegů Davida, Ládi a Elišky #welcome and #enjoy

#UBKstories #UBK #plzen #vitame #novikolegove #eliska #tomas #wordpress #iot