GDPR osvědčení pro UBK

Osvědčení (certifikát) o ochraně osobních údajů je dokument vydaný subjektem pro vydávání osvědčení (certifikačním orgánem), kterým subjekt (správce, zpracovatel, výrobce atd.) prokazuje zajištění souladu s požadavky nařízení 2016/679.

Váš tým UBK