Inovační vouchery

Nabízíme Vám poradenství v rámci projektů financovaných z fondů EU. Nebereme si žádné provize dopředu.

Inovační vouchery

Potřebujete zpracovat složitou analýzu nebo měření pro rozvoj svého podnikání? 

CÍL PROGRAMU  

Inovační vouchery jsou určeny malým a středním podnikům (MSP) pro zahájení či zintenzivnění svých vlastních inovačních aktivit. Pomáhají rozvíjet komunikaci, sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou

PODPOROVANÉ AKTIVITY 

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben

PŘÍJEMCI PODPORY  

 Malé a střední podniky ve spolupráci s organizací pro výzkum a šíření informací / certifikovanou zkušebnou 

MÍRA PODPORY

75 %, možnost podat až 3 projekty na jedno IČ

VÝŠE PODPORY NA PROJEKT  

250 000 Kč / projekt

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, či
Návrh nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, nových typů zařízení, materiálů a metod
Vývoj softwaru, hardwaru, materiálů, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu
Návrh technického designu produktu
Optimalizace procesů, metod, parametrů, použitého materiálu s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy
Modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nových produktů či procesů
Doplňkové služby: Konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví, tj. konzultace v oblasti ochrany práv průmyslového vlastnictví

Máte zájem o tento program? KONTAKTUJTE NÁS