MAPAVIN – nechte vědu pracovat za vás

Aplikace MAPAVIN usnadňuje výzkumným organizacím navázání spolupráce s podnikovou sférou. Aplikace vznikla s finanční podporou TA ČR pro Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z. ú.. Jedná se o interaktivní webovou aplikaci a digitalizovanou mapu potenciálu spolupráce výzkumných organizací s podnikovou sférou. MAPAVIN nabízí prostředí, které mohou výzkumné organizace a výzkumné týmy využít k navázání spolupráce s podnikovou sférou. Jejím cílem je překlenout informační nedostatky, které vnímá jak podniková, tak výzkumná sféra ohledně možností spolupráce s výzkumnými organizacemi a usnadnit tak navazování jejich vzájemné spolupráce. Aplikace je optimalizovaná na mobilní zobrazení.

Aplikace Mapavin pro výzkumné organizace a jejich týmy, kterou můžou využít k navázání spolupráce.
UBK s.r.o. – Nechte vědu pracovat za vás

#dotnet #csharp #csharpdotnet #dotnetcore #javascript #sql #tech #dev #mapavin #veda #podnikatele #propojeni #webovaaplikace #aplikace #potencial #spoluprace #vyzkum #UBKgeeks #UBKstories #hospodarskakomora #tacr #scientificfacts #provas #science #podporenoTACR