Peníze pro Dětský domov Domino

Celý rok jsme vybírali peníze společně s dentální hygienou Michaely Houškové a zubní ordinací Františka Nachlingera pro Dětský domov Domino. Teď počítáme, dnes odpoledne v 17:00 hodin předáme.

#charita #podporujeme #detskydomov #tojefer #UBK #zezivotaUBK