Podpořili jsme vznik preventivní a osvětové publikace pro děti

Již po několikáté podporujeme vznik preventivní a osvětové publikace pro děti. Publikace je dostupná i v elektronické podobě. 

Omalovánky první pomoci

Spolupráce v oblasti první pomoci mezi Českým červeným křížem a IV – Nakladatelstvím s.r.o.úspěšně pokračuje realizací třetího edičního titulu, který je tentokráte určen pro naše nejmenší. Věříme, že Omalovánky první pomoci děti nejen pobaví, ale také je seznámí zábavnou formou s tématikou poskytování první pomoci. Autorkou omalovánek je Mgr. E. Bernatová a ilustrace vytvořil Martin Zach. Omalovánky budou distribuovány v rámci celé ČR. Přejeme všem prima zábavu s omalovánkami.

Cílem spolupráce s IV-Nakladatelstvím s.r.o., je v duchu tradiční činnosti Červeného kříže rozšířit oblast působení na děti a mládež a vychovávat je k tak potřebné dovednosti poskytnout první pomoc.

Váš tým UBK