Podpořili jsme vznik publikace Řekni šikaně ne!

Vydala ji Stopa bezpečí ve spolupráci s Modrou linkou. Pomocí příběhů vysvětluje, jak se děti, kterým ostatní ubližují, cítí. Klade otázky k zamyšlení, podporuje čtenáře v hledání řešení. Věnuje se řadě charakteristik, na základě nichž bývají děti šikanovány, sděluje, že být sám sebou je v pořádku a že každý má právo na respekt, důstojnost a ochranu před ubližováním. Publikaci věnujeme 21. ZŠ Plzeň. 

#reknisikaneNE #podporujeme #skola #sikana #deti #bezpeci #modralinka #stopabezpeci