POVEZ II – podpora vzdělávání – podpořte svoji cenu na trhu práce

Byl spuštěn projekt na Podporu odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II). Tento projekt se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou.

Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 731 655 719, a využijte tak možnost školit sebe i své zaměstnance.  

Více