Školení PRINCE2® Agile Practitioner

Opět se školíme, tentokrát PRINCE2 Agile Practitioner…

PRINCE2® Agile je koncept přizpůsobení standardní metodiky řízení projektů PRINCE2 zvyklostem využívaným v agilním řízení a využití agilních způsobů zajištění jednotlivých výstupů projektu.

Díky kombinaci klasického přístupu v podobě PRINCE2® a agilních nástrojů dokážeme zajistit, že si pro každý projekt můžeme vybrat nejvhodnější způsob realizace. Přitom ale zajistíme, že je nad každým projektem příslušný „dohled“ a vedení společnosti dostane jednoduše konsolidované přehledy o stavu projektů, využití zdrojů a čerpání peněz.

Není nutné pro každý projekt vybírat jinou metodiku. Stačí použít jednu a tu vhodně přizpůsobit. Třeba jako je PRINCE2® Agile.

Váš tým UBK