UBK Sharepoint jako Taskmanager

Naše společnost má nyní své vlastní řešení pro správu projektů a zadávání úkolů, a to v rámci aplikace SharePoint. Náš vlastní specialista SharePoint zavedl a provedl nezbytné úpravy a rozšíření přizpůsobené potřebám fungování naší společnosti.