UBK vytváří vlastní řešení na platformě SharePoint

Naše zavedené řešení SharePoint pro DMS, intranet a projektový management se brzy rozroste o další funkcionality.

Nově budou naši zaměstnanci moci:

zaznamenávat odpracované hodiny
zadat a nechat si schválit dovolenou
spravovat služební cesty
plánovat a řídit projekty
spravovat stránky jednotlivých týmů
atd.