#UBKgeek David, College Station, USA

Z důvodu prohlubování spolupráce s našimi americkými klienty jsme vyslali Davida na služební cestu do USA. Aktuálně maká David na několika projektech pro místní firmy. Vedle toho vede na dálku úspěšně projekty pro německou agenturu Recodbay GmbH z Mönchengladbachu a nově se věnuje také projektu od firmy PHONEXIA. Firma PHONEXIA nabízí komplexní portfolio špičkových technologií rozpoznávání řeči a hlasové biometrie. Úspěšnou misi, Davide! #diky 

#noveprilezitosti #business #usa #peceozakazniky #UBKstories #UBKgeeks #spoluprace #remote #vyvoj #projekty #ecommerce #business #software #mobilniaplikace #software #python #react #unity #php #symfony #recordbay #phonexia #technologie #hlasovabiometrie