#UBKoffice a agilní řízení projektů…

Při příchodu do naší zasedačky vás zaujme pomalovaný flipchart. Kdo tu byl a co si to tu malovali, napadne vás..? Nejeden z našich vývojových týmů si osvojil používání metody Scrum pro vyhodnocování milníků v projektu. Tyto metody čerpáme především ve spolupráci s naším partnerem, společností AXON IVY. Agilní řízení se tak časem stane naší denní rutinou. Je důležité vědět, jak se naši makáči během projektu cítí a jak se jim daří.

#UBKGeeks #geeksjedou #agilnirizeni #scrummetoda #drawthesprint #vyhodnoceniprojektu #projektoverizeni #vyvojovytym #UBKoffice #peceozamestnance #projekt #axonivy #agile #proces