Vyvíjíme spolehlivé aplikace a software na míru

V poskytování služeb v oblasti IT máme dlouholeté zkušenosti. Naše kořeny sahají do roku 2004, kdy vznikla pobočka společnosti UBK GmbH v Německu. Samostatnost jsme vyhlásili o 9 let později a od té doby platíme za profesionála na trhu. Celkem osm týmů se podílí na řešení individuálních přání zákazníků za pomoci dnes všech rozšířených technologií a vlastních osvědčených metod, kterými zajišťujeme vysokou kvalitu výsledného produktu.

Vývoj mobilní aplikace nebo softwaru na míru je obvykle nákladnější cestou z pohledu vstupní investice. Můžete si být však jisti tím, že dostanete přesně to, co potřebujete. Výdaje na jednotlivé části aplikace máte plně pod kontrolou. Aplikaci je možné stavět postupně a přizpůsobovat ji tak vašim potřebám, které se v čase zpravidla mění. Jednoduše tak víte, za co platíte.

Jakým způsobem se vyvíjí mobilní a softwarové aplikace na míru? Na samém počátku je nejdůležitější dobrá analýza a návrh systému. Představuje totiž záruku porozumění mezi zákazníkem a dodavatelem. Výsledkem této fáze je detailní katalog požadavků, na jehož základě mohou programátoři zahájit svoji práci. Při vývoji aplikací pracujeme s agilními metodami, v kvalitně sestavených týmech.

Je třeba také myslet na to, že s růstem organizace a proměnou vnějších faktorů se mohou požadavky na projekty měnit. Kvalitní softwarový tým by však měl umět předvídat a při vývoji klást důraz na rozšiřitelnost, editaci a případnou integraci s dalšími systémy.

V UBK máme zkušenosti s nasazením projektů do různých prostředí. Od pronajatého hostingu až po komplexní heterogenní prostředí s požadavky na vysokou dostupnost. Způsob implementace díla do cílového prostředí konzultujeme se zákazníky už v rané fázi.

Naší další silnou stránkou je vývoj webových prezentací, e-shopů, poskytování dotačního poradenství (včetně komplexní realizace dotačních projektů), workflow management, digitalizace a procesní optimalizace.

Dbáme na odborné a jazykové vzdělávání svých zaměstnanců a za důležité považuje také pravidelnou charitativní činnost. Finančně podporujeme Hemato-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, Dětský domov Domino a Útulek pro zvírata v nouzi.