#wwv19

Jsme tu. V Utrechtu, čtvrtém největším městě v Nizozemí. Oslovujeme potenciální zákazníky, čerpáme novou inspiraci, vzděláváme se, navazujeme kontakty a užíváme krásy města. Utrecht je sídlem největší univerzity v zemi a střediskem církevní správy. Ve středověku se jednalo o nejvýznamnější město v oblasti dnešního Nizozemska. Dnes je významný jako městská památková rezervace s pozoruhodným urbanistickým uspořádáním, které lze hezky vidět z věže. Nám učarovaly typické budovy gotického až barokního původu. #UBKabroad

Najdete nás v hale 8 na stánku číslo 96!