Zajištění kybernetické bezpečnosti v SVK PK

Realizujeme dotační projekt „Zajištění kybernetické bezpečnosti v SVK PK“ pro Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje. V rámci projektu zajistíme kvalitnější, spolehlivější a bezpečnější poskytování veřejných služeb ze strany SVK PK a pomůžeme vytvořit podmínky pro zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění požadavků daných zákonem číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Tým UBK