CERTIFIKOVANÝ SCRUMMASTER

👉 CERTIFIKOVANÝ SCRUMMASTER – účelem práce ScrumMastera je starat se o to, aby scrum proces byl efektivní a fungoval, dohlížet na jeho dodržování, ale zároveň ho i měnit, je-li to třeba. Cílem certifikačního kurzu Cetrified Scrum Master (CSM) je porozumět agilním metodám a scrum procesu, diskutovat o jednotlivých praktikách a získat dostatek informací k jejich aplikaci v rámci firmy.