PRINCE2® FOUNDATION

👉 PRINCE2 FOUNDATION – tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do metody PRINCE2®. PRINCE2® je srozumitelná, strukturovaná metodika projektového řízení rozsáhle používaná vládou Velké Británie, Francie, Polska a dalších zemí. Je rovněž široce rozšířená a využívaná v soukromém sektoru, nejen ve Velké Británii ale i po celém světě. Tato metodika může být aplikována na všechny druhy projektů včetně projektů, které jsou podporovány projektovými informačními systémy.

Certifikát dokládá, že absolvent kurzu dokáže identifikovat faktory podmiňující úspěšnou realizaci projektu, aplikovat hlavní zásady, témata, procesy a techniky metodiky PRINCE2® a využít klíčové manažerské nástroje metodiky PRINCE2®.