Aplikace pro registraci promotérů

Naše zakázka byla, vyvinout jedno Workflow-řešení pro
stávající Typo3-aplikaci. Marketingové oddělení zákazníka najímá propagátory
pro různé marketingové akce. Ve stávající aplikaci mohlo probíhat zaúčtování a
odsouhlasení mezi odbytovými spolupracovníky, marketingovými spolupracovníky a
propagátory. Náš úkol byl, tuto aplikaci připravit na proces žádosti o pracovní
místo a na automatické spuštění propagátorů. To Workflow-řešení je sledováno
různými automatickými emaily, které obsahují aktivní odkazy. Připravují se
různé smlouvy na základě produkčních skupin k online podpisu a následující
PDF-generaci.

PHP