CatForge Produkt

​V rámci spolupráce s výzkumnou společností COMTES FHT z Dobřan realizujeme tvorbu informačního systému CatForge. Jedná se o aplikaci používanou pro výpočet doby kování a definice jednotlivých úkonů v rámci kování. Aplikace je napojena na další systémy a v budoucnu bude společností COMTES FHT nabízena kovářským firmám jako cloudové řešení.

Java