ILFA archivace výrobních dokumentů

Společnost ILFA se zabývá vývojem a následou výrobou technologie obvodových desek pro segment high-tech již více než 37 let. Team zkušených pracovníků z oblasti fyziky, chemie, inženýrství a technologie vytváří inovativní řešení.

Pro archivaci výrobních dokumentů v systému správy dokumentů (DMS) jsou papírové dokumenty digitalizovány  pomocí skeneru do formátu PDF. Tyto dokumenty PDF musí být přiřazeny jednotlivým kategoriím pomocí speciálního softwaru. Prostřednictvím tohoto zadání jsou dokumenty v DMS uloženy strukturovaným způsobem.

Cílem projektu bylo vytvořit software, který lze využít k kategorizaci digitálních dokumentů a následně je ukládat v strukturované a automatizované podobě v DMS. Tento proces by měl provádět zaměstnanec.

Java