Inovace produktu Igráček

Analýza podnikových procesů včetně návrhů pro jejich optimalizaci