Portál pro IT výběrová řízení

Naše bývalá mateřská společnost UBK GmbH se zabývá výběrem softwaru od dodavatelů. Pro tento účel se používá databáze poskytovatelů a žádost o provedení nabídek. UBK s.r.o. vyvinula pro tyto účely aplikaci v Java.

Java