Procesní analýza, tvorba procesního modelu
následná procesní optimalizace