UBK Finance

​Interní aplikace pro zpracování učetních dokladů. Našim nástrojem BMP-Tool Axon.Ivy jsme vyvinuli pro naše interní účetní procesy workflow. Přes tento systém se zpracovávají příchozí platby, vystavují se účty a spravují se kmenová data atd.