UBK sklad a majetek

​Pro naše interní účely máme .NET-aplikaci pro nájemní správu  a především pro správu majetku. V systému můžeme vidět historii majetku, generovat štíty a protokoly a tisknout.

ASP.NET CORE