Workflow pro e.on

​V rámci projektu bylo zavedeno hodně Workflows. UBK s.r.o. se jako dodavatel Axon IVY na projektu podílela. Zajímavý byl především Workflow "Order Management".

Jedná se o aplikaci vytvořenou v Axon.IVY, která umožňuje uživatelům velké množství možností využití a uživatelsky přístupný Customizing. Zkušený uživatel může stavět ze stávajících políček různé formuláře a připravovat vlastní zkušební scenária. V rámci e.on se Workflow používá například při zaměstnání nových zaměstananců (uživatelské zařízení v různých systémech, přidělení pracovních nástrojů) nebo v rámci propouštěcího procesu zaměstnanců.

Axon.Ivy