Workflow pro tvorbu nabídek pro Erwin Müller

​Jednalo se o projekt našeho partnera Axon IVY a.s. Tímto Workflow chtěl zákazník časy zpracování standardních nabídek zkrátit a především nahradit práci v nejrůznějších systémech a práci v papírové formě. Toho se dosáhlo jedním Workflow na bázi webu, který umožňuje jednoduché vytvoření nabídek. Současně jsou Workflow data z nejrůznějších systémů dána k dispozici (ERP, CRM, projektový management) a naopak ukládá Workflow hodně dat a dokumentů do databáze systémů. V systému jsou vytvářeny vedle nabídek také potvrzení zákázek a účty a ze systému přímo odesíláno na zákazníka.

Axon.Ivy