easySIGN – digitální podepisování PDF dokumentů

Nový produkt easySIGN reaguje na potřebu organizací centralizovat podpis elektronických dokumentů a služby digitální důvěry do jednoho místa. Do světa elektronických dokumentů vnáší důvěru a umožňuje organizacím digitalizovat obchodní procesy, urychlovat je a zvyšovat jejich spolehlivost.

Komponenta EasySIGN slouží k digitálnímu podepisování PDF dokumentů. Aplikace je implementována v jazyce Java a je spuštěna na pozadí na uživatelském PC. Pro volání a komunikaci s komponentou se využívá technologie WebSocket. Komponentu je možné zavolat pomocí této technologie pouze na lokálním PC přes localhost. Po přijetí PDF dokumentu se načtou osobní certifikáty z Windows úložiště a vyskočí okno s výběrem certifikátů. Po vybrání se PDF soubor podepíše vybraným certifikátem a podepsaný soubor se odešle zpět přes komunikační kanál WebSocketu.

Pro více informací nás kontaktujte na emailu lukas.tomasek@ubk.cz nebo marta.tomaskova@ubk.cz