NECHTE VĚDU PRACOVAT ZA VÁS

představujeme vám aplikaci MAPAVIN – interaktivní webovou aplikaci a digitalizovanou mapu potenciálu spolupráce výzkumných organizací s podnikovou sférou. 

Aplikace MAPAVIN nabízí prostředí, které mohou výzkumné organizace a výzkumné týmy využít k navázání spolupráce s podnikovou sférou. Jejím cílem je překlenout informační nedostatky, které vnímá jak podniková, tak výzkumná sféra ohledně možností spolupráce s výzkumnými organizacemi a usnadnit tak navazování jejich vzájemné spolupráce.

#mapavin #veda #podnikatele #spojeni #webova #aplikace #potencial #spoluprace #vyzkum #UBKgeeks #UBKstories