Nový miniseriálu #UBK očima zaměstnanců je dnes o projektových nástrojích!

Zblízka se podíváme na to, jak jsou tyto konkrétní nástroje při práci pro naše #UBKgeeks efektivní. Nejlépe hodnocený a tím také nejefektivnější byl shledán projektový nástroj Gitlab. Těsně v závěsu za ním je MS SharePoint a na třetím místě je z hodnocených nástrojů JIRA. Pro úplnost používají ještě #UBKGeeks nástroje Asana, Bitbucket nebo Trello.

Jak řešíte projekty ve své práci vy? Usnadňujete si život s některým z těchto nástrojů?

#weloveit #projektoverizeni #UBKGeeks #projektovenastroje #projekt #projektzaprojektem #uspesneprojekty #projektovenastroje #gitlab #sharepoint #jira #asana #bitbucket #trello #project #UBKocimazamestnancu #UBKpruzkum