Pokyny pro zakázníky

FTP

Databáze

Přístup do webové administrace databáze pomocí webové aplikace Adminer: https://mysql.ubk.cz/

Email

Přístup do emailové schránky pomocí webového rozhraní: https://ubk3.ubk.cz/mail/

Změna hesla k emailu

Heslo si lze změnit po přihlášení do webového rozhraní na adrese: https://ubk3.ubk.cz/mail/

IMAP/POP3/SMTP

Přihlašovací (uživatelské) jméno: emailová adresa schránky

Upozornění: Na serveru je aktivní mechanismus pro automatické zablokování přístupu po opakovaném neúspěšném připojení. Pokud výše uvedené nastavení nefunguje, zkuste to znovu nejdříve za 15 minut. 

Nastavení MS Outlook 2013

Nastavení MS Outlook 2016 a 2019

Nastavení MS Outlook 2016 pro macOS

Nastavení Mozilla Thunderbird