Všeobecné obchodní podmínky – hosting/webhosting

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

3. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

4. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

5. PLATBY

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ